Ľadová káva

Ľadová káva

rovnaká kategória

1. Autumn espresso blend - Illimité, 30ml 1.30 Espresso 1.30 - Capuccino 1.50 - Caffe Latte 1.70
2. Finca el Angel - San Salvador (Karma, POL), 30ml 1.30 Espresso 1.30 - Capuccino 1.50 - Caffe Latte 1.70 nie je vhodné na "slovenské preso"
3. Finca el Mirador - Kolumbia (Has Bean, UK), 30ml 1.30 Espresso 1.50 - Capuccino 1.70 - Caffe Latte 1.90